Chào mừng các bạn đến với trang chính sách riêng tư được sử dung trong các trò chơi của của VinaKids Group .

- Về thông tin cá nhân của bạn: Chúng tôi không thu thập, lưu trữ hoặc truyền tải  bất cứ thông tin cá nhân nào của các bạn
- Những thông tin chúng tôi xử lý: Ứng dung cung cấp cơ chế mua hàng trong ứng dung. Trong ứng dung có cơ chế truyền dữ liệu giữ client và server để ứng dung hoạt động tốt hơn. Không có bất kì thông tin cá nhân nào được truyền tải trong ứng dung.
- Chúng tôi được công bố các thông tin nào ra bên ngoài: Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc chuyển giao cho bên ngoài những thông tin cá nhân của bạn.
-Sự đồng ý của bạn: Bằng cách sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi bạn đã đồng ý các chính sách bảo mật của chúng tôi.

Nếu có bất kì thắc mắc gì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các phương tiện sau:

- Website: http://vinakids.org
- Facebook: https://goo.gl/hLmuYk
- Google+: https://goo.gl/7GbUAu
- Youtube: https://goo.gl/RtbB1y
- Twitter: https://twitter.com/KidsVina
- Email: vinakidsgame@gmail.com